Ваучери за храна Чек Дежене 2015 - Генератор на покупателна способност


food

 

Чекът за храна Чек Дежене е модерно и полезно средство за разплащане при закупуване на хранителни продукти. Предоставяни от работодателите на служителите като допълнение към възнаграждението им, ваучерите за храна са социална придобивка, предназначена да осигури по-здравословно и по-пълноценно хранене.

 

Ваучерите ни спомагат за:

 

 Повишаване на ефективността на персонала

 

 Увеличаване мотивацията на работното място

 

На практива, чековете за храна по Наредба 7 са много подходящ инструмент за увеличаване на дохода, тъй като не подлежат на данъчно-осигурителни задължения, както за работодателя, така и за служителя.