Groupe Chèque Déjeuner, европейски специалист в издаването на ваучери за храна и чекове с различно приложение


 

Europe CD

 

 
Българският филиал на Groupe Chèque Déjeuner е създаден на 24 октомври 2003г. в партньорство с ТПК. На 2 февруари 2004г. министърът на финансите издава на Чек Дежене България лиценз за оператор на ваучери за храна. Така е лансиран и първият ни продукт - чека за храна Чек Дежене.

 

Много скоро след това, Чек Дежене България създава и разработва търговската си мрежа от ресторанти и хранителни магазини, за да осигурява най-добрите услуги за своите клиенти.

 

Днес, Чек Дежене България разполага с най-голямата мрежа от магазини и ресторанти в цялата страна – над 8 900 обекта, приемащи ваучери за храна и подаръци.

 

В резултат на въвеждането на новия Закон за корпоративното подоходно облагане от 1 януари 2007г., който предвижда освобождаването от данъци и осигуровки на ваучерите за храна до определена сума, един нов етап в развитието на ваучерната дейност бележи своето начало.

 

 

Intertek

В края на 2007г. Чек Дежене България интегрира Система за управление на качеството по ISO 9001:2000, водена от убеждението, че просперитетът и бъдещето на фирмата зависят изцяло от доверието и удовлетвореността на всички нейни клиенти и ползватели. Целта на компанията е да предостави най-високо качество на обслужване в сферата на ваучерите за храна и социалните придобивки на българския пазар.

На 28.03.2008г. Чек Дежене България става първият оператор на ваучери в България получил Сертификат за внедрена система по качеството, в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2000 (от март 2010г. по ISO 9001:2008).

 

 

Екипът ни се разраства и усъвършенства постоянно, като продължаваме да обслужваме клиентите със същата отговорност и ентусиазъм, стремейки се постоянно да удовлетворяваме всички техни потребности и желания!

 

Чек Дежене България е фирма с традиции в поставянето на акцент върху защитата на човешките и социални ценности.