ПОРЪЧКА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВАУЧЕРИ
Фирмени данни:
Упълномощено лице, което прави заявката:
Име на фирмата : 
Име и фамилия :
ЕИК/Булстат : 
Длъжност :
Адрес : 
Телефон за връзка :
Код на клиента : 
Е-мейл :
Брой ползватели :  
   души   (на този имейл ще получите копие от поръчката !)
Производство на поръчаните чекове: до 5 работни дни след датата на получаване
на плащането в системата на Чек Дежене България
ВНИМАНИЕ!  Моля, попълнете точно необходимите данни.
   
Чек за храна "Чек Дежене"

Чек за храна по Наредба №11

Чек "Cadhoc"

Обща номинална стойност на поръчката :
   ЛВ.
 
Начин на доставка :
   
Забележка :