Ваучери за храна по Наредба № 11


 

Улеснете живота на работещите при специфични условия и организация на труд! Доверете се на оператора на ваучери Чек Дежене България!

 

Чек Дежене България създаде чек за храна по Наредба N° 11, за да помогне на работодателите да подобрят условията на труд и да повишат социалното и материално благоденствие на работещите при специфични условия и организация на труд.